Normal view MARC view

Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Corporate Name)

Preferred form: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Used for/see from:
 • Uniwersytet Jagielloński. Drukarnia.
 • Drukarnia Uniwersytecka.
 • Typis Universitatis Jagellonicae.
 • Drukarnia CK Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem A. M. Kosterkiewicza.
 • Imprimerie de l'Université.
 • Drukarnia CK Uniwersytetu Jagielońskiego.
 • Drukarnia Uniw. Jagiell. pod zarządem A. M. Kosterkiewicza.
 • Drukarnia Uniwersytetu Jagiell. pod zarządem A. M. Kosterkiewicza.
 • Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Anatola Maryjana Kosterkiewicza.
 • Drukarnia Uniwersytetu Jagiell. pod zarządem Józefa Filipowskiego.
 • Universitäts Buchdruckerei, Geschäftsleiter A. M. Kosterkiewicz.
 • Drukarnia Uniw. Jag.
 • Drukarnia C.K. Uniwersytetu.
 • Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Ignacego Stelcla.
 • Imprimerie de l'Université des Jagellons.
 • Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem J. Filipowskiego.
 • Drukarnia Uniw. Jagiell. pod zarządem J. Filipowskiego.
 • Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Józefa Filipowskiego.
 • Drukarnia CK Uniwersytetu.
 • Drukarnia Jagiellońska pod zarządem Józefa Filipowskiego.
 • Typis Academicis.
 • Tłocznia Uniwersytecka.
 • Drukarnia c.k. Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Konst. Mańkowskiego.
 • Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Anatola Maryana Kosterkiewicza.
 • Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem K. Mańkowskiego.
 • Typis Universitatis.
 • Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego pod tymcz. zarządem Bolesława Dembowskiego.
 • Drukarnia C.K. Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Ignacego Stelcla.
 • Drukarnia C.K. Wszechnicy Jagiellońskiej pod zarządem Konstantego Mańkowskiego.
 • Drukarnia UJ.
 • Drukarnia Akademicka pod zarządem K. Mańkowskiego.
 • Drukarnia C.K. Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem T. Szczurkowskiego.
 • Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarz. J. Filipowskiego.
 • Imprimerie de l'Université Jagiellonne.
 • Universitätsbuchdruckerei, Krakau.
 • Universitäts-Buchdruckerei, Krakau.
 • Drukarnia C.K. Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Tomasza Szczurkowskiego.
 • Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem tymcz. Bol. Dembowskiego.
 • Drukarnia Uniwersytecka pod zarządem Anatola Maryana Kosterkiewicza.
 • Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Ign. Stelcla.
 • Drukarnia Uniwers. Jagiellońskiego.
 • Drukarnia Uniwersytetu Jagiell.
 • Drukarnia Uniwersytecka, pod zarządem J. Filipowskiego.
 • Buchdruckerei der k.k. Universität.
 • Buchdruckerei der k.k. Universität, Druckerei-Provisor Thomas Szczurkowski.
 • Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońśkiego pod zarządem Karola Kiecia.
 • Buchdruckerei der k.k. Jagellonischen Universität.
 • Typis Universitatis Jagellonicae, Provisore Josepho Filipowski.
 • Drukarnia C.K. Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Józefa Filipowskiego.
 • Drukarnia Uniwersytecka pod zarządem K. Mańkowskiego.
 • Drukarnia Uniw. Jagiell.
 • Drukarnia c.k. Uniw. Jagiell. pod zarządem K. Mańkowskiego.
 • Typis Universitatis Jagellonicae Provisore Ignatio Stelcel.
 • Drukarnia C. K. Uniwersytetu Jagiellońskiego pod t. zarządem Ferd. Schmiedehausena.
 • Drukarnia Uniwersytetu Jagielońskiego pod zarządem Józefa Filipowskiego.
 • Druk. Uniw. Jagiellońskiego.
 • Druk. UJ pod zarz. J. Filipowskiego.
 • Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem J. Filipowskiego.
 • Drukarnia Uniwersytecka w Krakowie.
 • Imprimerie de l'Université des Jagellons sous la direction de Joseph Filipowski.
 • W Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Józefa Filipowskiego.
 • W Drukarni C. K. Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Józefa Filipowskiego.
 • Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarz. Józefa Filipowskiego.
 • Czcionkami Drukarni c. k. Uniw. Jag.
 • Drukarnia c. k. Uniwersytetu Jagiell.
 • W Drukarni Uniwersytetu Jagiell.
 • W Drukarni C. K. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • W Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Konst. Mańkowskiego.
 • W drukarni Uniw. Jagiell. pod zarz. Filipowskiego.
 • Imprimerie de l'Université Jagellonienne <gérant Joseph Filipowski>.
 • Drukarnia C. K. Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem K. Mańkowskiego.
 • Drukarnia Uniwersytetu Jagiell. pod zarz. J. Filipowskiego.
 • W Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Ignacego Stelcla.
 • Drukarnia Uniwersytetu Jagiell. pod zarządem J. Filipowskiego.
 • Imprimerie de l'Université Jagiellonne gérant Joseph Filipowski.
 • Jagellonische Universitäts-Buchdrukerei unter der Leitung des K. Mańkowski.
 • Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego pod Zarządem Konst. Mańkowskiego.
 • Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Anatola M. Kosterkiewicza.
 • W Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Anatola Maryana Kosterkiewicza.
 • W Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem A. M. Kosterkiewicza.
 • W Drukarni C. K. Uniwersytetu Jagiellońskiego pod t. zarządem Ferdynanda Schmiedehausena.
 • Imprimerie de l'Université Jagellonne.
 • Drukarnia Uniw. Jagiell. pod zarządem Józefa Filipowskiego.
 • Typis C. R. Universitatis Jagellonicae.
 • W Drukarni c. k. Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod zarządem Konstantego Mańkowskiego.
 • W Drukarni C. K. Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod zarządem K. Mańkowskiego.
 • W Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego pod tymcz. zarządem Bolesława Dembowskiego.
 • Czcionkami Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Józefa Filipowskiego.
 • Czcionkami drukarni Uniwersytetu Jagiełłońskiego pod zarządem Józefa Filipowskiego.
 • W Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego pod tymcz. zarządem Bol. Dembowskiego.
 • Imprimerie de l'Universite, gérant Joseph Filipowski.
 • Drukarnia Uniwersytecka pod zarządem A. M. Kosterkiewicza.
 • Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Józefa Filipowskiego.

Początki Drukarni Akademii Krakowskiej sięgają XVII w. Już w 1 poł. XVII w. ukazało się kilka książek z nadrukiem "Typis Academiae". Aż do reformy przeprowadzonej przez Hugona Kołłątaja Akademia posiadała trzy warsztaty typograficzne: Drukarnię Kollegium Większego Akademii Krakowskiej tzw. Piotrkowczykowską, Drukarnię Akademicką tzw. Cezarowską i Drukarnię Seminarium Biskupio-Akademickiego. Od 1783 nazwa: Drukarnia Szkoły Głównej. Koronnej. Od 1841 nazwa: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1952 nastąpiła zmiana nazwy na Krakowska Drukarnia Naukowa. Od 1956 ponownie pn. Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Studia z dziejów drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego : 1783-1974 : ksiązka zbiorowa / pod red. Leszka Hajdukiewicza i Jana Hulewicza. - Kraków, [1974].

Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku. T. 1, cz. 2 / pod red. Jana Pirożyńskiego. - Kraków, 2000.

Jana Długosza kanonika Katedr. Krak. Banderia Prutenorum tudzież insignia seu clenodia Regni Poloniae / wyd. Józef Muczkowski. - Kraków, 1851. (w Drukarni Uniwersyteckiej)

Commentariolum super theoricas novas planetarum Georgi Purbachii / per Albertum de Brudzewo. - Cracoviae, 1900. (Typis et sumptibus Universitatis Jagellonicae)

Rys położnictwa praktycznego / skreślił Władysław Tyrchowski. - Kraków, 1861. (w Drukarni c.k. Uniwersytetu Jagiellońskiego)

Kp. Kodeks Dzikowski : rękopis z r. 1501, zawierający tłumaczenia średniowiecznych prawa polskiego pomników / Franciszek Piekosiński. - Kraków, 1893. Drukarnia

Untersuchungen über di Bodenfauna und Bodenflora der Danziger Bucht unter Anwendung eines Taucherhelms / von A. Bursa, H. und R. J. Wojtusiak. - Cracovie, 1939. (Imprimerie de l'Université)

Przyczynek do historyi naturalnéj wymoczków : rozprawa / napisana przez Augusta Wrześniowskiego. - Kraków, 1867. Na s. tyt. (Drukarnia C. K. Uniwersytetu Jagielońskiego)

Zastosowanie kreoliny w chirurgii / podał Zielewicz. - Kraków, 1890. (Drukarnia Uniw. Jagiell. pod zarządem A. M. Kosterkiewicza)

Z chirurgii jamy brzusznej / podał J. Zielewicz. - Kraków, 1887. (Drukarnia Uniwersytetu Jagiell. pod zarządem A. M. Kosterkiewicza)

Chirurgija w usługach medycyny wewnętrznej : rzecz przedłożona w streszczeniu na Walnem Zebraniu sekcyi lekarskiej Towarzystwa Przyjaciól Nauk dnia 19 grudnia 1886 r. / podał Zielewicz. - Kraków, 1887. (Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Anatola Maryjana Kosterkiewicza)

Kp. Organizacya desinfekcyi w miastach większych / napisał Leonard Bier. - Kraków, 1902. Wydawca: (Drukarnia Uniwersytetu Jagiell. pod zarządem Józefa Filipowskiego)

O skracaniu się z przodu polskich nazw miejscowości i ludzi / J. Karłowicz. - Krakau, 1891. (Universitäts Buchdruckerei, Geschäftsleiter A. M. Kosterkiewicz

Kp. Warszawianka : pieśń z rokv 1831 / napisał Stanisław Wyspiański. - Wyd. 6. - Kraków, 1910. Wydawca: (Drukarnia Uniw. Jag.)

$a Rozporządzenia czyli uchwały na Kapitule Generalskiéj LXIII - roku 1847 w Rzymie odprawionéj w miesiącu maju wydane, i z polecenia téjże Kapituły we wszystkich klasztorach wraz z dekretami papiezkiemi, dwa razy do roku - to jest w czasie oktawy Bożego Ciała i po uroczystosci Niepokalanego Poczęcia N. Maryi P. czytać się mające / J. M. - Kraków, 1854. Na 28 s. (W Krakowie : w Drukarni C. K. Uniwersytetu)

Kp. Krakowiaki i mazurki z okolic Krakowa. - Kraków, 1874. Druk. ; s. tyt.: (w Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Ignacego Stelcla)

La cour, la vie privée et la mort d'Etienne Batory / Antoine Knot. - Cracovie, 1935. Wydawca: (Imprimerie de l'Université des Jagellons).

Katolicyzm i judaizm czyli Listy Pawła Ludwika Bernarda Drach pisane do byłych braci Izraelitów / przekł. z fr. J. K. - Kraków, 1906. (Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem J. Filipowskiego)

Kp. Aforyzmy z teoryi przedstawień / L. A. Birkenmajer. - Kraków, 1911. (Drukarnia Uniw. Jagiell. pod zarządem J. Filipowskiego)

Dogodna metoda wyznaczania czasu na przenośnych stacyach wahadłowych / Ludwik Antoni Birkenmajer. - Kraków, 1917. (Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Józefa Filipowskiego)

Przegląd wydawnictw średniowiecznych zapisek i rot przysiąg sądowniczych z ksiąg grodzkich i ziemskich / Kazimierz Piekarski. - Kraków, 1919. (Drukarnia Jagiellońska pod zarządem Józefa Filipowskiego)

Ordo Divini Officii Recitandi ad usum FF. Ordinis Bmae Dei Gentricis V. Mariae de Monte Carmelo A. O. R. ex Mandato Eximii et Admodum Reverendi p. Engelberti Obermajer Sacrae Theologiae Magistri Prioris Provincialis pro Anno ... Dispositus. - 1802 (Typis Academicis)

Grammatyka praktyczna języka polskiego. Oddział 1 / przez Józefa Muczkowskiego. - Kraków, 1843. (Tłocznia Uniwersytecka)

Kwestya ludu starozakonnego w Polsce / przez H. Ordyńca. - Kraków, 1872. (w Drukarni c.k. Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Konst. Mańkowskiego)

O zadaniu, metodzie i treści umiejętności skarbowej / przez Józefa Bohdana Oczapowskiego. - Kraków, 1868. (nakł. i czcionkami Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem K. Mańkowskiego)

Kp. Orator Pacis [...] / Kazimierz Stanisław Tuchołka. - Cracoviae, [1677]. (Typis Universitatis)

De nonnullis Desmidiaceis novis vel minus cognitis, quae in Polonia inventae sunt / scripsit M. Raciborski. - Kraków, 1885. (W Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego pod tymcz. zarządem Bolesława Dembowskiego)

Rośliny zebrane przez A. J. Śledzińskiego w r. 1880 / oznaczone przez M. Raciborskiego. - Kraków, 1885. (w Drukarni C. K. Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Ignacego Stelcla)

Zdania ze wszystkich gałęzi prawa i umiejętności politycznych, których po odbyciu czterech egzaminów ścisłych w celu uzyskania godności doktora praw na C. K. Wszechnicy Jagiellońskiej w Krakowie Józef hr. Wodzicki... - Kraków, 1868. (W Drukarni C. K. Wszechnicy Jagiellońskiej pod zarządem Konstantego Mańkowskiego.)

Kp. Jednodniówka wydana gwoli uciesze i rozweseleniu Jubilata Józefa Filipowskiego z okazji czterdziestolecia zasiadania na stołku dyrektorskim : 1897-1937 / [red. pracownicy Drukarni U. J.]. - Kraków, 1937.

O zepsuciu języka polskiego w dziennikach i w mowie potocznej, osobliwie w Galicyi / spostrzeżenia i uwagi F. K. Skobla. - Kraków 1870. Wydawca (w Drukarni Akademickej pod zarządem K. Mańkowskiego)

O urzędzie prokuratora w postępowaniu karném / przez Antoniego Okolskiego. - Kraków, 1865. Wydawca (w Drukarni C. K. Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarzadem T. Szczurkowskiego)

Haralda Hoeffdinga Zasadę osobistości w filozofii tłomaczyła Marja Zielewicz. - Kraków, 1937. Drukarz (Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarz. J. Filipowskiego)

Genealogia Piastów (Généalogie des Piast) / O. Balzer. - Cracoviae, 1896. Drukarz (Imprimerie de l'Université Jagiellonne)

Kp. Personal-Stand und Programm für die Vorlesungen am k.k. technischen Institute zu Krakau im Studienjahre 1853/54. - Krakau, 1854. Okł.: (Universitätsbuchdruckerei, Krakau)

Kp. Personal-Stand und Programm für die Vorlesungen an dem k.k. technischen Institute zu Krakau [...] für das Studienjahre 1856/57. - Krakau, 1856. Okł.: (Universitäts-Buchdruckerei, Krakau).

Rzut oka na prawo i prawodawstwo mojżeszowe / przez Adolfa-Jakóba Cohna. - Kraków, 1865. Wydawca (w Drukarni C. K. Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Tomasza Szczurkowskiego)

Kp. Pieśni ludu śląskiego z okolic Cieszyna / zebrał Andrzej Cinciała. - Kraków, 1885. Wyd.

Zagadki białoruskie z gub. Mińskiej / zebrał Władysław Dybowski. - Kraków, [1886]. (Drukarnia Uniwersytecka pod zarządem Anatola Maryana Kosterkiewicza)

Kazania na niektóre Niedziela i święta oraz przygodne / oryginalnie napisane przez Józefa Pawlickiego. - Kraków, 1883.

Wesele : dramat w 3 aktach / napisał Stanisław Wyspiański. - Kraków, 1903. (odbito w Drukarni Uniwers. Jagiellońskiego)

The tragicall historie of Hamlet, Prince of Denmarke, by William Shakespeare, według tekstu polskiego Józefa Paszkowskiego, świeżo przeczytana i przemyślana przez St. Wyspiańskiego. - Kraków, 1905. (w Drukarni Uniwersytetu Jagiell.)

Towarzystwo tanich mieszkań dla robotników katolików w Krakowie / Henryk Jordan. - Kraków, 1898. (Drukarnia Uniwersytecka, pod zarządem J. Filipowskiego)

Sätze aus den Rechts- u. Staatswissenschaften, welche nach abgelegten vier strengen Prüfungen behufs Erlangung der Jurisdiches Doctorswürde an der k. k. jagellonischen Universität zu Krakau, Leo Loria aus Krakau gebürtig, im Collegium Juridicum am 5. April 1865, um 12 1/2 Uhr Mittags öffentlich zu vertheidigen bereit ist. - Krakau, 1865. (Buchdruckerei der k. k. Universität, Druckerei-Provisor Thomas Szczurkowski)

O współczesnych kierunkach filozofii / Zygmunt Zawirski. - Kraków, 1947. (Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Karola Kiecia)

Theorie der chemischen Verbindungen auf der rotirenden Bewegung der Atome basirt / von Emil Czyrniański. - Krakau, 1863. S. tyt.: (Buchdruckerei der k. k. Jagellonischen Universität)

KP. Spór o Hadryanowe żegnanie ze światem / Jan Sajdak. - Leopoli, 1916. Typis Universitatis Jagellonicae, Provisore Josepho Filipowski

Kp. O kontraktach administracyjnych / napisał Tadeusz Bresiewicz. S. tyt.: (w Drukarni C. K. Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Józefa Filipowskiego)

Kp. Iwonicz w czasie pory kąpielowej roku 1871 : sprawozdanie lekarskie z ruchu i postępu w zdrojowisku / podał Zygmunt Bośniacki. - Kraków, 1872. Wyd. (w Drukarni Uniwersyteckiéj pod zarządem K. Mańkowskiego)

Prof. H. Bukowiecki przedstawił własną pracę pt. De "Pharmacopoea Cracoviensi" Joannis Woynae ed. Francofurti anno 1683. - Kraków, 1949. (Drukarnia Uniw. Jagiell.)

Kp. Dra Zieleniewskiego Pamiątka z Krynicy. - Kraków, 1866. (Drukarnia c. k. Uniw. Jagiell. pod zarządem K. Mańkowskiego)

Jak człowiek się odziewał / M. Woleńska. - Kraków, 1954. (Krakowska Drukarnia Naukowa).

pl.wikipedia, 25.11.2019 (Drukarnia Akademii Krakowskiej) https://pl.wikipedia.org/wiki/Drukarnia_Akademii_Krakowskiej

Compendium introductions in Libros sacros Novi Testamenti / Joannes Krzysiak. - Cracoviae, 1877. (Typis Universitatis Jagellonicae. Provisore Ignatio Stelcel)

Gramatyka języka niemieckiego. - Kraków, 1865. (Drukarnia C. K. Uniwersytetu Jagiellońskiego pod t. zarządem Ferd. Schmiedehausena)

Katalog rękopisów Akademii Umiejętności w Krakowie / zestawił Jan Czubek. - w Krakowie, 1906. (odbito w Drukarni Uniwersytetu Jagielońskiego pod zarządem Józefa Filipowskiego).

Kp. Essai d'une iconographie du roi Etienne Batory / Etienne S. Komornicki. - Cracovie, 1935. Druk.: (Imprimerie de l'Université des Jagellons sous la direction de Joseph Filipowski)

Kp. Projekty Tadeusza Czackiego i Jędrzeja Śniadeckiego, zmierzające do założenia szkoły lekarskiej na Wołyniu / Jana Lachsa. - Kraków, 1903. S.tyt.: (W Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Józefa Filipowskiego).

Kp. Ginekologia u Aretaeusa / napisał Jan Lachs. - Kraków, 1904. S.tyt.: (w Drukarni C. K. Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Józefa Filipowskiego).

Kp. Lekarz szkolny przy Uniwersytecie Jagiellońskim / Jana Lachsa. - Kraków, 1903. S.tyt.: (Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarz. Józefa Filipowskiego).

Przegląd zabytków przeszłości z okolic Krakowa / podał Józef Łepkowski. - Warszawa, 1863. (Czcionkami Drukarni c. k. Uniw. Jag.)

O konserwacyi zabytków z przeszłości / Klemens Bąkowski. - Kraków, 1905. (Drukarnia c. k. Uniwersytetu Jagiell.)

Cztery pierwiastki sztuki budowniczej / przez Gotfryda Sempera. - [Kraków], 1904. (W Drukarni Uniwersytetu Jagiell.)

Katalog biskupów, prałatów i kanoników krakowskich. T. 4, Prałaci i kanonicy krakowscy / przez Ludwika Łętowskiego. - Kraków, 1853. (W Drukarni C. K. Uniwersytetu Jagiellońskiego)

Pamiątka obchodu pięćdziesiątej rocznicy zawiązania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. - Kraków, 1868. (W Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Konst. Mańkowskiego)

Wielki Kraków. - Kraków, 1910. (W drukarni Uniw. Jagiell. pod zarz. Filipowskiego)

Le vieux Cracovie / Fr. Mączyński. - Cracovie, 1908. (Imprimerie de l'Université Jagellonienne (gérant Joseph Filipowski)

Recepta na trychinę : krotofila w 1 akcie ze spiéwkami / oryginalnie napisana przez A. Ł. - Kraków, 1867. Wydawca: (Drukarnia C. K. Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem K. Mańkowskiego)

Teorja krzywych. Cz. 2 / A. Hoborski. - Kraków, 1933. (Drukarnia Uniwersytetu Jagiell. pod zarz. J. Filipowskiego)

Kp. Niektóre materyjały etnograficzne we wsi Łukówcu (mazowieckie) / zebrane przez Stefaniję Ulanowską. - Kraków, 1884. (W Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Ignacego Stelcla)

Statut Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Uczniów Uniwersytetu Jagiell. w Krakowie. - Kraków, 1905. Wydawca: (Drukarnia Uniwersytetu Jagiell. pod zarządem J. Filipowskiego)

Jubilé scientifique de Stanislas Zaremba (1 Février 1930). - Cracovie, 1930. (Imprimerie de l'Université Jagiellonne gérant Joseph Filipowski)

Kp. Beiträge zur Insektenfauna Galiziens / von Max. Nowicki. - Krakau, 1873. Okł.: (Jagellonische Universitäts-Buchdrukerei unter der Leitung des K. Mańkowski)

Kp. Nauczyciel czyli Sposób uczenia dzieci w piérwszéj klasie szkół ludowych / przez Pawła Wandasiewicza. - Kraków, 1869. Na s. tyt. (Czcionkami Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Konst. Mańkowskiego).

Dodatek I. do Śpiewniczka kościelnego zawierającego pieśni kościelne z melodyami dla użytku młodzieży szkolnej na dwa głosy / zebrał X. Jan Siedlecki. - Kraków, 1887. (Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Anatola M. Kosterkiewicza)

Książka pamiątkowa ku uczczeniu jubileuszu trzechsetnej rocznicy założenia Gimnazyum św. Anny w Krakowie / opracował Jan Leniek. - Kraków, 1888. (W Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Anatola Maryana Kosterkiewicza)

Chełmskie. T. 1 / skreślił Oskar Kolberg. - Kraków, 1890. (W Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem A. M. Kosterkiewicza)

Słownik polsko-łaciński. T. 2, P-Z / przez Antoniego Bielikowicza. - Kraków, 1866. (w Drukarni C. K. Uniwersytetu Jagiellońskiego pod t. zarządem Ferdynanda Schmiedehausena)

Studya doświadczalne nad kryoskopijnemi własnościami nieorganicznych rozczynników / St. Tołłoczko. - Cracovie, 1901. (Imprimerie de l'Université Jagellonne)

Wpływ Oksfordu na filozofję Jana z Mirecourt / Konstanty Michalski. - Kraków, 1921. (Drukarnia Uniw. Jagiell. pod zarządem Józefa Filipowskiego)

Flora Cracoviensis sive enumeratio plantarum in Magno Ducatu Cracoviensi et adjacentibus regionibus provinciae Vadovicensis et Bochnensis, tum in valle quae dicitur Ojców sponte crescentium / auctore Felice Berdau. - Cracoviae, 1859. (Typis C. R. Universitatis Jagellonicae)

Kp. Obraz ruchu i postępu Zakładu Zdrojowego w Krynicy w roku 1867 / skreślił M. Zieleniewski. - Kraków, [1868].

Statut Towarzystwa Gimnastycznego Krakowskiego. - Kraków, 1868. (W Drukarni C. K. Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod zarządem K. Mańkowskiego)

O średniowiecznych źródłach do rzeźb znajdujących się na szkatułce z kości słoniowéj, w Skarbcu Katedry na Wawelu / napisał Jan Bołoz Antoniewicz. - Kraków, 1885. (w Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego pod tymcz. zarządem Bolesława Dembowskiego)

Kp. Statut Syndykatu Towarzystw Rolniczych w Krakowie stowarz. zarejestr. ograniczoną poręką. - Kraków, 1906. na okł. wydawca (czcionkami Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Józefa Filipowskiego).

Sprawa wykopalisk mnikowskich. - Kraków, 1885. Strona tytułowa: (W Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego pod tymcz. zarządem Bol. Dembowskiego)

Kp. Monnaies frappées pour le Royaume de Pologne en 1815 a 1864 et monnaies frappées a Cracovie en 1835 / Charles Plage. - Cracovie, 1902. (Imprimerie de l'Universite, gérant Joseph Filipowski)

Kp. Przemówienie J. M. Rektora Łepkowskiego w czasie aktu poświęcenia Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego dnia 16 lutego 1886 r. - Kraków, 1886. S. 3: (Drukarnia Uniwersytecka pod zarządem A. M. Kosterkiewicza).

Minjatury śląskie / napisał Władysław Podlacha. - Kraków, 1935. (Kraków : Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Józefa Filipowskiego)

Contact
Library regulations

Koha is Free Software released under the GNU General Public License.
Copyright © 2023 W. Szafer Institute of Botany PAS. All Rights Reserved.