Normal view MARC view

Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo. (Corporate Name)

Preferred form: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo.
Used for/see from:
 • Ossolineum Publishing House.
 • Polska Akademia Nauk. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo.
 • Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
 • Wydawnictwo ZNiO.
 • Wydawnictwo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich.
 • Wydawnictwo Zakładu Narodowego Ossolińskich.
 • Wydawnictwo Zakładu imienia Ossolińskich.
 • Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
 • Zakład Narodowy Ossolińskich - Ossolineum.
 • Ossolineum.
 • Zakład imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
 • Nacionalʹnyj Institut im. Ossolinʹskih - Izd. Polʹskoj Akademii Nauk.
 • Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Dział Wydawniczy.
 • Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Drukarnia.
 • Dział Wydawniczy Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
 • Drukarnia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
 • Drukarnia Zakładu Narod. im. Ossolińskich.
 • Drukarnia Zakładu im. Ossolińskich.
 • Drukarnia Narodowa im. Ossolińskich.
 • Dr. i nakł. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
 • K. K. Schulbücherverlage des Ossolińskischen Nationalistitutes.
 • Księgarnia Ossolineum.
 • Drukarnia Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich.
 • Ossolineum Polish Academy of Sciences Press.
 • Drukarnia Zakładu Nar. im. Ossolińskich pod zarządem Józefa Ziembińskiego.
 • Drukarnia Zakładu Nar. imienia Ossolińskich.
 • Wydawnictwo Ossolineum.
 • Typographia Bibliothecae Ossolinianae.
 • Wydawnictwo Zakładu Nar. imienia Ossolińskich.
 • Officina Instituti Ossolinsciani.
 • Wytłocznia Narodowa Ossolińskich.
 • Ossoliński National Institute. Publishing House.
 • Zakład imienia Ossolińskich - Wydawnictwo.
 • Zakład imienia Ossolińskich - Wydaw.
 • Zakład im. Ossolińskich - Wydawnictwo.
 • Drukarnia Zakładu Narodowego Ossolińskich.
 • Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN.
 • Drukarnia Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich pod zarządem Adama Wierzbickiego.
 • Drukarnia Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich pod zarządem Juliusza Birkenmaiera.
 • Drukarnia Inst. narod. imienia Ossolińskich.
 • Institut National Ossoliński - Maison d'Édition de l'Académie Polonaise des Sciences.
 • Drukarnia Zakladu Narodowego imienia Ossolińskich pod zarządem Karola Jasińskiego.
 • Wydawnictwo Zakładu Nar. im. Ossolińskich.
 • Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo.
 • Drukarnia Narodowego Zakładu Imienia Ossolińskich.
 • Drukarnia Zakladu Narodowego imienia Ossolińskich pod zarządem Franciszka Kadleca.
 • Drukarnia Zakładu N. im. Ossolińskich pod zarządem Juliusza Birkenmaiera.
 • Drukarnia Zakładu Narod. im. Ossolińskich pod zarządem uprzyw. dzierżawcy Aleksandra Vogla.
 • Drukarnia Zakł. Nar. im. Ossolińskich.
 • Drukarnia Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich pod zarządem Kazimierza Figwera.
 • Typis Instituti Ossolinsciani.
 • Drukarnia Instytutu Narodowego im. Ossolińskich.
 • Drukarnia Zakładu Narodowego Ossolińskich imienia Ossolińskich pod zarządem Adama Wierzbickiego.
 • Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
 • Z Drukarni przy Zakładzie Narodowym imienia Ossolińskich.

Działalność edytorską w Dziale Wydawniczym ZNiO zapoczątkowano w 1828. W 1926 Dział Wydawniczy przekształcono w Wydawnictwo. Podczas II wojny światowej działalność wydawnicza została zawieszona, a po wojnie wraz z całością Zakładu przeniesiona do Wrocławia. W l. 1953-1995 Biblioteka i Wydawnictwo ZNiO podporządkowane były PAN.

NEP - 1997

Katalog Biblioteki Narodowej za lata 1979-1996. - Wrocław [etc., 1997].

Metamorfozy "Legendy" i w "Legendzie" Wyspiańskiego / Ostap Ortwin. - Lwów, 1937. (Drukarnia Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich)

Polish Journal of Soil Science / Polish Academy of Sciences. Committee of Soil Science and Agricultural Chemistry. - Vol. 1, nr. 1 (1968)-. (Od 1984 wyd. Ossolineeum Polish Academy of Sciences Press)

Kp. Nowe melanotyczne aberacje u Arctiidae [...] / Czesław Marjan Bieżanko. - Lwów, 1924. (z Drukarni Zakładu Nar. im. Ossolińskich pod zarządem Józefa Ziembińskiego)

Kp. O organizację pracy nad melodjami ludowemi / Adolf Chybiński. - Lwów, 1922. Wydawca: (Drukarnia Zakładu Nar. imienia Ossolińskich)

Kp. Pompeii Trogi fragmenta [...] edidit Augustus Bielowski. - Leopoli, 1853. (Typographia Bibliothecae Ossolinianae)

Linguae palaeoslovenicae specimia quaedam e monumentis ab A. Vostokov et Fr. Miklosich collectis in usum studiosorum / edidit Aemilianus Ogonowski. - Leopoli, 1871. (Officina Instituti Ossolinsciani)

Historya woyny moskiewskiéy aż do opanowania Smoleńska / przez Stanisława Żółkiewskiego. - Lwów, 1833. (Wytłocznia Narodowa Ossolińskich)

Kp. Catalogue of ancient coins in the Ossoliński National Institute. Pt. 6 / Adam Degler. - Wrocław, 2016. Wyd. (Ossoliński National Institute - Publishing House)

Kp. Kalisia Ptolemeuszowa / napisał Bronisław Biliński. - Warszawa, 1955. Wyd. (Zakład imienia Ossolińskich - Wydawnictwo)

Wybór poezji / K. I. Gałczyński. - Wyd. 2. - Wrocław ; Warszawa, 1970. (Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw.)

Do matek : głos obywatela, dobrze krajowi życzącego / H. Ł. - Lwów, 1848. (z drukarni Inst. narod. imienia Ossolińskich)

Książka do nabożeństwa ułożona według nauki Kościoła świętego rzymsko-katolickiego : szczególniej dla użytku mlodzieży wiejskiej. - Lwów, 1850. (w Drukarni Zakładu Narodowego Ossolińskich)

Rola języka polskiego w rozwoju leksyki rosyjskiej do roku 1696 : wyrazy pochodzenia łacińskiego i romańskiego / Henry Leeming. - Wrocław, 1976. Wyd.

Geografja / Konstanty Bzowski. - Lwów, 1936. S. tyt. (Wydawnictwo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich); s. red. (Drukarnia Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich pod zarządem Adama Wierzbickiego)

Kp. Mowy Leszka Dunina Borkowskiego. - We Lwowie, 1897. (Z Drukarni Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich pod zarządem Juliusza Birkenmaiera)

Kp. Bibliografia historii polskiej za rok 1949 / oprac. Jan Baumgart. - Wrocław, 1954. (Zakład im. Ossolińskich - Wydawnictwo)

Guide à travers la bibliothèque de l'Institut National Ossoliński de l'Académie Polonaise des Sciences à Wrocław / Karol Heintsch. - Wrocław, 1967. (Institut National Ossoliński - Maison d'Édition de l'Académie Polonaise des Sciences.)

Krzyżacy i pogrom ich pod Grunwaldem dnia 15 lipca roku 1410 / opowiedział Jan Friedberg. - Lwów, 1910 (Drukarnia Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich pod zarządem Karola Jasińskiego)

Przewodnik do oznaczania roślin w Polsce dziko rosnących. - Lwów, 1923. Wyd. (Wydawnictwo Zakładu Nar. im. Ossolińskich)

Pamiętnik Wincentego Pola do literatury polskiéj XIX wieku w dwudziestu prelekcyach mianych w radnéj sali miasta Lwowa / stenografowanych pod dyrekcją Lubina Olewińskiego. - Lwów, 1866. (W Drukarni Narodowego Zakładu Imienia Ossolińskich)

Psałterz floriański / Mieczysław Gębarowicz. - Lwów, 1939. S. red.: (z drukarni Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich pod zarządem Franciszka Kadleca)

W Dąbrowie Górniczej : obraz sceniczny w jednym akcie / przez Józefa Maskoffa. - Lwów, 1900. (z drukarni Zakładu N. im. Ossolińskich pod zarządem Juliusza Birkenmaiera).

Kilka uwag o lwowskim teatrze / napisał Karol Cieszewski. - Lwów, 1865. (w drukarni Zakładu Narod. im. Ossolińskich pod zarządem uprzyw. dzierżawcy Aleksandra Vogla)

Ustawy Towarzystwa Ś. Wincentego a Paulo. - Lwów, 1859. (w Drukarni Zakł. Nar. im. Ossolińskich)

Potop. T. 1 / Henryk Sienkiewicz. - Lwów, [ca 1930]. (z Drukarni Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich we Lwowie pod zarządem Kazimierza Figwera)

Kp. Poliptyk olkuski i problem jego autorstwa / Michał Walicki. - Lwów, 1936. Okł.: (Z Drukarni Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich)

Kp. Vox laetitiae cleri populique Archidioecesis rit. lat. leopolitanae solemni 29. juni 1876 die "Jubilaei sacerdotalis" [...] / concenta per Josephum Wierzchowski. - [Lwów], 1876. (Typis Instituti Ossolinsciani)

Kp. Opowiadania z dziejów ojczystych dla V klasy szkół powszechnych. Cz. 1, Do Czasów saskich / Włodzimierz Jarosz. - Lwów, 1933. (z Drukarni Zakładu Narodowego Ossolińskich imienia Ossolińskich pod zarządem Adama Wierzbickiego)

Kp. Optymalizacja rozpływów powietrza w projektowanych sieciach wentylacyjnych kopalń głębinowych / Andrzej Strumiński. - Wrocław [i pozostałe], 1985. Wydawca, k. tyt i s. red.: (Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk; Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo)

Żelazo-beton. Cz. 1, Nomogramy / Bohdan Deryng. - Kraków, 1914. (z Drukarni przy Zakładzie Narodowym imienia Ossolińskich)

Contact
Library regulations

Koha is Free Software released under the GNU General Public License.
Copyright © 2023 W. Szafer Institute of Botany PAS. All Rights Reserved.