Normal view MARC view

Państwowe Wydawnictwo Naukowe (1951-1992). (Corporate Name)

Preferred form: Państwowe Wydawnictwo Naukowe (1951-1992).
Used for/see from:
 • PWN.
 • Polish Scientific Publishers.
 • PWN - Editions Scientifiques de Pologne.
 • Gosudarstvennoe Naučnoe Izdatelʹstvo.
 • Polish Scientific Publ.
 • State Scientific Publishing House.
 • Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Państwowe Wydaw. Naukowe.
 • Państwowe Wydawnictwo Naukowe (1951-1992). Oddział Poznań.
 • Państwowe Wydawnictwo Naukowe (1951-1992). Oddział w Poznaniu.
 • Państwowe Wydawnictwo Naukowe - Editions Scientifiques de Pologne.
 • Editions Scientifiques de Pologne.
 • Państwowe Wydawnictwo Naukowe (1951-1992). Oddział Kraków.
 • Państwowe Wydawnictwo Naukowe (1951-1992). Oddział w Krakowie.
 • Państwowe Wydawnictwo Naukowe (1951-1992). Oddział w Łodzi.
 • PWN. Oddział w Łodzi.
 • Oddział w Łodzi Państwowego Wydawnictwa Naukowego.
 • Oddział Łódzki PWN.
 • Oddział Państwowego Wydawnictwa Naukowego w Łodzi.
 • Państwowe Wydawnictwo Naukowe (1951-1992). Oddział we Wrocławiu.
 • Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Oddział we Wrocławiu.
 • PWN. Oddział Wrocławski.
 • Oddział Wrocławski PWN.
 • Państwowe Wydawnictwo Naukowe - Oddział Wrocławski.
 • Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Oddział Wrocławiu.
 • Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Oddział Łódź.
 • PWN - Polish Scientific Publishers.
 • Państwowe Wydawnictwa Naukowe.
 • Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Oddział w Poznaniu.
 • PWN - Polnischer Verlag der Wissenschaften.
 • Państ. Wydawnictwo Naukowe.
 • Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Dział Popularyzacji.
 • Dział Popularyzacji PWN.
 • Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Oddział Kraków.
See also:

Państwowe Wydawnictwo Naukowe powstało w 1951. W 1992 sprywatyzowane, zmiana nazwy na Wydawnictwo Naukowe PWN SA. Siedziba w Warszawie.

Państwowe Wydawnictwo Naukowe : 1951-1991. - Warszawa, 1991.

Kp. Rocznik 2001 / Wydawnictwo Naukowe PWN.

Nowa encyklopedia powszechna PWN. T.6. - Warszawa 1996.

Kp. Quarterly Review of Scientific Publications of the Polish Academy of Sciences the Ossolineum and the Polish Scientific Publishers. -1958, nr 1.

Wydawnictwo Naukowe PWN,11.08.12 http://wydawnictwo.pwn.pl/historia.html

KRS online (WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN SA) http://www.krs-online.com.pl/wydawnictwo-naukowe-pwn-s-a-krs-64038.html

Études sur l'ancienne farce française / Halina Lewicka. - Paris ; Warszawa, 1974. S. tyt.: (PWN - Editions Scientifiques de Pologne)

Vertical distribution of world population / Józef Staszewski. - Warsaw, 1957. (State Scientific Publishing House)

Kp. Zarys spawalnictwa / Kazimierz Marcolla. - Warszawa ; Poznań, 1979. (Państwowe Wydawnictwo Naukowe Oddział w Poznaniu).

Les timbres céramiques : (1965-1973) / Zofia Sztetyłło. - Varsovie, 1976. (Państwowe Wydawnictwo Naukowe - Editions Scientifiques de Pologne)

Kp. Szlakami Nauki.- Nr 3, 1963-. (Państwowe Wydawnictwo Naukowe - Łódź)

Chemia organiczna. Cz. 1 / Edwin Płażek. - Wyd. 2. - Warszawa : Wrocław, 1961. (Państwowe Wydawnictwo Naukowe - Oddział Wrocławski)

The topography of the central nervous system of caterpillars. Pt. 1, Leaf-mining caterpillars of the Tineoidea = Topografia centralnego systemu nerwowego gąsienic. Cz. 1, Minujące gąsienice molowców (Tineoidea) / Adam Dziurzyński. - Kraków, 1957. (Państwowe Wydawnictwo Naukowe - Oddział Kraków)

Kp. Verified vapor-liquid equilibrium data. Vol. 2, Binary systems of hydrocarbons and related non-oxygen compounds / by Andrzej Mączyński, Zofia Mączyńska, Marek Rogalski. - Warszawa, 1978. Wydaw. (PWN - Polish Scientific Publishers)

Kp. Maria Curie. T. 1 / Ewa Curie. - Warszawa , 1960. Wydaw. (Państwowe Wydawnictwa Naukowe)

Kp. Neolithische Tiere Polens und Ungarns in Ausgrabungen. T. 1, Das Hausrind / Sandor Bökönyi & Marian Kubasiewicz. - Poznań, 1961. S. red. : (Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Oddział w Poznaniu)

Kp. Operatorenrechnung in der Elektrotechnik / Stefan Węgrzyn. - Berlin ; Warszawa, 1962. (PWN - Polnischer Verlag der Wissenschaften)

Z zagadnień słownictwa wojskowego : rozważania terminologiczne / Alfred Mielczarek. - Warszawa, 1976. (Państ. Wydawnictwo Naukowe)

Contact
Library regulations

Koha is Free Software released under the GNU General Public License.
Copyright © 2023 W. Szafer Institute of Botany PAS. All Rights Reserved.