Refine your search

Your search returned 24 results.

Sort
Results
1. KSIĄŻKA
Rośliny pochodzenia amerykańskiego zadomowione w Polsce / Maria Ławrynowicz i A. Urszula Warcholińska (red.). by Series: Szlakami Nauki ; nr 19
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Łódź : ŁTN, 1992
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: II 16399.

2. ZESZYT MONOGRAFICZNY
Kopalne zbiorniki z florą eemską w środkowej Polsce / [red. Halina Klatkowa] ; Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział III - Nauk Matematyczno-Przyrodniczych. by Series: Acta Geographica Lodziensia ; 61
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN, 1990
Other title:
 • Buried Eemian depressions in middle Poland
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: 851.

3. ZESZYT MONOGRAFICZNY
Hydrografia dorzecza Grabi / Zygmunt Maksymiuk ; Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział III - Nauk Matematyczno-Przyrodniczych. by Series: Acta Geographica Lodziensia ; 25
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Polish Summary language: French
Publication details: Łódź : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970
Other title:
 • Hydrographie du bassin versant de la Grabia
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: 851.

4. ZESZYT MONOGRAFICZNY
Zasoby, odnawialność i odpływ wód podziemnych strefy aktywnej wymiany w Polsce / Paweł Jokiel ; Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział III Nauk Matematyczno-Przyrodniczych. by Series: Acta Geographica Lodziensia ; 66-67
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Łódź : ŁTN, 1994
Other title:
 • Groundwater resources, renewal and flow in the active exchange zone in Poland
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: 851.

5. ZESZYT MONOGRAFICZNY
Studia z paleogeografii czwartorzędu / [red. Halina Klatkowa] ; Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział III - Nauk Matematyczno-Przyrodniczych. by Series: Acta Geographica Lodziensia ; 37
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: Polish Summary language: French
Publication details: Łódź ; Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1976
Other title:
 • Études de la paléogeographie du quaternaire
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: 851.

6. ZESZYT MONOGRAFICZNY
Gleby młodszego plejstocenu w okolicach Łodzi / Barbara Manikowska ; Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział III. by Series: Acta Geographica Lodziensia ; nr 22
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: Polish Summary language: French
Publication details: Łódź : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966
Other title:
 • Sols du pleistocene superieur aux environs de Łódź
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: 851.

7. ZESZYT MONOGRAFICZNY
Formy alimentacji rzek i ich rola w bilansie wodnym na przykładzie dorzecza Widawki / Zygmunt Maksymiuk ; Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział III Nauk Matematyczno-Przyrodniczych. by Series: Acta Geographica Lodziensia ; 42
Material type: Text Text; Format: print
Language: Polish Summary language: French
Publication details: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980
Other title:
 • Formes d'alimentation des riviers et leur rôle le bilan d'eau sur l'exemple du bassin de la Widawka
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: 851.

8. ZESZYT MONOGRAFICZNY
Rozwój dolin rzecznych na Wyżynie Łódzkiej w późnym czwartorzędzie / Krystyna Turkowska : Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział III - Nauk Matematyczno-Przyrodniczych. by Series: Acta Geographica Lodziensia ; 57
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Polish Summary language: French
Publication details: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN, cop. 1988
Other title:
 • Évolution des vallées fluviatiles sur le Plateau de Łódź au cours du quaternaire tardif
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: 851.

9. BROSZURA
Systematyczny przegląd gatunków roślin zawierających witaminę C i inne / Jakub Mowszowicz. by Series: Prace Wydziału III Nauk Matematyczno-Przyrodniczych - Łódzkie Towarzystwo Naukowe ; nr 90
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Publication details: Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: [W. Sz.] Brosz. 1181.

10. ZESZYT MONOGRAFICZNY
Z badań osadów czwartorzędowych w Polsce Środkowej / [red. Halina Klatkowa] ; Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział III Nauk Matematyczno-Przyrodniczych. by Series: Acta Geographica Lodziensia ; 50
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985
Other title:
 • Quaternary sediments recent investigations in middle Poland
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: 851.

11. ZESZYT MONOGRAFICZNY
Problemy Czwartorzędu / red. tomu : Mieczysław Dorywalski, Rajmund Galon, Alfred Jahn ; Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział III. by Series: Acta Geographica Lodziensia ; 24
Material type: Text Text; Format: print festschrift ; Literary form: Not fiction
Language: Polish, English, French Summary language: English, French, Polish
Publication details: Łódź : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1970
Other title:
 • Problemes du Quaternaire
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: 851.

12. ZESZYT MONOGRAFICZNY
Dynamika denudacji holoceńskiej w strefie krawędziowej Wyżyny Łódzkiej / Juliusz Twardy ; Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział III - Nauk Matematyczno-Przyrodniczych. by Series: Acta Geographica Lodziensia ; 69
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Łódź : ŁTN, cop. 1995
Other title:
 • Dynamics of holocene denudation in the Łódź Plateau
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: 851.

13. BROSZURA
Flora naczyniowa rezerwatu "Niebieskie Źródła" / Jakub Mowszowicz, Romuald Olaczek. by Series: Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział III ; nr 73
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Publication details: Łódź : ŁTN : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1961
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: [W. Sz.] Brosz. 1182.

14. ZESZYT MONOGRAFICZNY
Zmienność opadów atmosferycznych w Polsce w stuleciu 1881-1980 / Krzysztof Kożuchowski ; Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział III Nauk Matematyczno-Przyrodniczych. by Series: Acta Geographica Lodziensia ; 48
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985
Other title:
 • Variation in precipitation in the years 1881-1980 in Poland
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: 851.

15. ZESZYT MONOGRAFICZNY
Hydrologia dorzecza Wolbórki / Jadwiga Moszczyński ; Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział III - Nauk Matematyczno-Przyrodniczych. by Series: Acta Geographica Lodziensia ; 46
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: Polish Summary language: French
Publication details: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN, cop. 1986
Other title:
 • Hydrologie du bassin de la Wolbórka
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: 851.

16. KSIĄŻKA
Mocarze czasu : pomnikowe drzewa w świecie i na ziemi łódzkiej / Janusz Hereźniak ; [przekł. spisu treści na jęz. ang. Łukasz Pułaski]. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Publication details: Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2013
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (2)Call number: III 7522, ...

17. ZESZYT MONOGRAFICZNY
Obieg wody w dorzeczu Bobrzy / Janusz Burchard ; Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział III - Nauk Matematyczno-Przyrodniczych. by Series: Acta Geographica Lodziensia ; 40
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Polish Summary language: French
Publication details: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1978
Other title:
 • Circuit de l'eau dans le bassin de la Bobrza
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: 851.

18. KSIĄŻKA
Glony zbiorników wodnych Łodzi i okolicy / Joanna Zofia Kadłubowska. by Series: Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział III ; nr 71
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Łódź : ŁTN, 1961
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: 469.

19. ZESZYT MONOGRAFICZNY
Rzeczne procesy peryglacjalne na tle morfogenezy doliny Mrogi / Krystyna Kuydowicz-Turkowska Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział III - Nauk Matematyczno-Przyrodniczych. by Series: Acta Geographica Lodziensia ; 36
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: Polish Summary language: French
Publication details: Łódź ; Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1975
Other title:
 • Processus fluviaux periglaciaires sur le fond de la morphogenese de la vallee de la Mroga
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: 851.

20. ZESZYT MONOGRAFICZNY
Proces wysychania zlewni i jego fizjograficzne uwarunkowania / Paweł Jokiel ; Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział III Nauk Matematyczno-Przyrodniczych. by Series: Acta Geographica Lodziensia ; 56
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987
Other title:
 • Regression process in the drainage area and its physiographic controls
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: 851.

Pages
Contact
Library regulations

Koha is Free Software released under the GNU General Public License.
Copyright © 2023 W. Szafer Institute of Botany PAS. All Rights Reserved.