Refine your search

Your search returned 28 results.

Sort
Results
1. CZASOPISMO
Biuletyn Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk. by
Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Kraków : Instytut Botaniki im. W.Szafera, Polska Akademia Nauk, 2010-
Other title:
 • Bulletin of the Committee on Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (4)Call number: 3891, ... Items available for reference: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN: Nie do wypożyczenia (4)Call number: CZYTELNIA, ...

2. KSIĄŻKA
Wpływ regulacji koryta Odry na akumulację osadów zanieczyszczonych metalami ciężkimi : zróżnicowanie, zmiany w czasie, zagrożenie środowiskowe = Accumulation of sediment-associated heavy metals within channelized reach of the Odra river : spatial distribution, changes in time, potential environmental hazard / Dariusz Ciszewski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Ochrony Przyrody. by Series: Studia Naturae ; 52
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Kraków : Instytut Ochrony Przyrody PAN, 2006
Other title:
 • Accumulation of sediment-associated heavy metals within channelized reach of the Odra river
Online resources:
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: 1896.

3. KSIĄŻKA
Zmiany populacyjne i ekologia rozrodu bociana białego Ciconia ciconia L. w Polsce na tle populacji europejskiej : synteza = Population changes and breeding ecology of the White Stork Ciconia ciconia L. in Poland against a background of the European population : synthesis / Piotr Profus ; [Polska Akademia Nauk. Instytut Ochrony Przyrody]. by Series: Studia Naturae ; 50
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Kraków : Instytut Ochrony Przyrody PAN, 2006
Other title:
 • Population changes and breeding ecology of the White Stork Ciconia ciconia L. in Poland against a background of the European population
Online resources:
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: 1896.

4. KSIĄŻKA
Strategia zachowania różnorodności biologicznej i krajobrazowej obszarów przyrodniczo cennych dotkniętych klęską powodzi = A strategy of landscape and biological diversity conservation in valuable nature areas, affected by flood disaster / oprac. zespołowe pod red. Zygmunta Denisiuka ; Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Kraków : Instytut Ochrony Przyrody PAN, 2002
Other title:
 • Strategy of landscape and biological diversity conservation in valuable nature areas, affected by flood disaster
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: II 24669.

5. KSIĄŻKA
Groty kryształowe w Kopalni Soli Wieliczka = Crystal caves in the Wieliczka Salt Mine : opracowanie zbiorowe / pod redakcją Zofii Alexandrowicz ; Polska Akademia Nauk. Instytut Ochrony Środowiska. by Series: Studia Naturae ; 46
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Kraków : Instytut Ochrony Przyrody PAN, 2000
Other title:
 • Crystal caves in the Wieliczka Salt Mine
Online resources:
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: 1896.

6. KSIĄŻKA
Preferencje siedliskowe i biologia rozrodu niepylaka mnemozyny Parnassius mnemosyne oraz ich znaczenie dla ochrony gatunku = Habitat preferences and breeding biology of the clouded apollo Parnassius mnemosyne - and consequences for the species conservation / Paweł Adamski. by Series: Studia Naturae ; 61
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Kraków : Instytut Ochrony Przyrody PAN, 2013
Other title:
 • Habitat preferences and breeding biology of the clouded apollo Parnassius mnemosyne - and consequences for the species
Online resources:
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: 1896.

7. BROSZURA
Ogród roślin tatrzańskich Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk (przy Muzeum im. T. Chałubińskiego w Zakopanem) / fot. Z. Zwolińska. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: Kraków : Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, 1955
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: [W. Sz.] O/I/7.

8. KSIĄŻKA
Polska czerwona księga roślin : paprotniki i rośliny kwiatowe / [red.: Róża Kaźmierczakowa, Kazimierz Zarzycki, Zbigniew Mirek ; aut.: Wojciech Adamowski et al. ; aut. fot.: Beata Babczyńska-Sendek et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Ochrony Przyrody. by
Edition: Wyd. 3 uaktualnione i rozszerzone.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: Polish, Latin Summary language: English
Publication details: Kraków : Instytut Ochrony Przyrody. Polska Akademia Nauk, 2014
Other title:
 • Polish red data book of plants : Pteridophytes and flowering plants
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (2)Call number: III 7559, ... Items available for reference: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN: Nie do wypożyczenia (1)Call number: CZYTELNIA.

9. KSIĄŻKA
Geoochrona Beskidu Sądeckiego i Kotliny Sądeckiej = Geoconservation of the Beskid Sądecki Mountains and the Sącz Basin, Polish Carpathians / opracowanie zbiorowe pod redakcją Zofii Alexandrowicz ; Polska Akademia Nauk. Instytut Ochrony Przyrody. by Series: Studia Naturae ; 42
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Kraków : Instytut Ochrony Przyrody PAN, cop. 1996
Other title:
 • Geoconservation of the Beskid Sądecki Mountains and the Sącz Basin, Polish Carpathians
Online resources:
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: 1896.

10. KSIĄŻKA
Detrytus w potokach wysokogórskich i górskich ze szczególnym uwzględnieniem potoków tatrzańskich = Detritus in high mountain and mountain streams, with special attention to tatra mts streams / Joanna Galas. by Series: Studia Naturae ; 53
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Kraków : Instytut Ochrony Przyrody PAN, 2007
Other title:
 • Detritus in high mountain and mountain streams, with special attention to tatra mts streams
Online resources:
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: 1896.

11. KSIĄŻKA
Strategie pokarmowe ptaków rybożernych w warunkach sztucznych zbiorników wodnych południowej Polski = Foraging strategies of fish-eating birds in conditions of artificial reservoirs in southern Poland / Robert Gwiazda ; Polska Akademia Nauk. Instytut Ochrony Przyrody. by Series: Studia Naturae ; 51
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: Kraków : Instytut Ochrony Przyrody PAN, 2006
Other title:
 • Foraging strategies of fish-eating birds in conditions of artificial reservoirs in southern Poland
Online resources:
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: 1896.

12. KSIĄŻKA
Program rezerwatowej ochrony przyrody i krajobrazu polskich Karpat na tle aktualnej sieci obszarów chronionych : opracowanie zbiorowe = Programme of reserve protection of nature and landscape in the Polish Carpathians against a background of the actual net of protected areas / pod kierunkiem Zygmunta Denisiuka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Ochrony Przyrody. by Series: Studia Naturae ; 39
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Kraków : Instytut Ochrony Przyrody PAN, 1993
Other title:
 • Programme of reserve protection of nature and landscape in the Polish Carpathians against a background of the actual net of protected areas
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: 1896.

13. KSIĄŻKA
Dekompozycja gruboziarnistej materii organicznej a funkcjonowanie ekosystemów małych rzek w warunkach antropopresji = Breakdown of particulate organic matter and functioning of stream ecosystems under anthropogenic stress / Tadeusz Fleituch. by Series: Studia Naturae ; 57
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Kraków : Instytut Ochrony Przyrody PAN, 2010
Other title:
 • Breakdown of particulate organic matter and functioning of stream ecosystems under anthropogenic stress
Online resources:
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: 1896.

14. KSIĄŻKA
Response of wet meadows of the Calthion alliance to variations of weather and management practices : a thirteen-year study permanent plots = Reakcja wilgotnych łąk ze związku Calthion na zmienność pogody i sposób użytkowania : 13 lat badań na stałych poletkach / Małgorzata Kotańska. by Series: Studia Naturae ; 40
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: English Summary language: Polish
Publication details: Kraków : Instytut Ochrony Przyrody PAN, 1993
Other title:
 • Reakcja wilgotnych łąk ze związku Calthion na zmienność pogody i sposób użytkowania
Online resources:
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: 1896.

15. KSIĄŻKA
Mechanizmy osiedlania się samców rokitniczki Acrocephalus schoenobaenus = Mechanisms of settlement in males of sedge warbler Acrocephalus schoenobaenus / Tadeusz Zając. by Series: Studia Naturae ; 56
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Kraków : Instytut Ochrony Przyrody PAN, 2010
Other title:
 • Mechanisms of settlement in males of sedge warbler Acrocephalus schoenobaenus
 • Settlement mechanisms in males of sedge warbler Acrocephalus schoenobaenus
Online resources:
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: 1896.

16. KSIĄŻKA
Zakres, tempo i mechanizmy zmian w przyrodzie terenów chronionych w Polsce. Cz. 1 = Changes in protected natural areas of Poland : range, rate and mechanisms. Pt. 1 / pod redakcją Jana Holeksy. by Series: Studia Naturae ; 54, cz. 1
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Kraków : Instytut Ochrony Przyrody PAN, 2007
Other title:
 • Changes in protected natural areas of Poland
Online resources:
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: 1896.

17. KSIĄŻKA
Charakterystyka i mapa zbiorowisk roślinnych Pienińskiego Parku Narodowego = Characteristics and map of plant communities of the Pieniny National Park / pod redakcją Róży Kaźmierczakowej ; Polska Akademia Nauk. Instytut Ochrony Przyrody. by Series: Studia Naturae ; 49
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Kraków : Polska Akademia Nauk Instytut Ochrony Przyrody, 2004
Other title:
 • Characteristics and map of plant communities of the Pieniny National Park
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: 1896.

18.
Między niebem a ziemią : ku etyce ekologicznej / red. Anna Dyduch-Falniowska [et al.]. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: Kraków : Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, 2000
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: II 22106.

19. KSIĄŻKA
20. KSIĄŻKA
Wielkoskalowa ocena różnorodności biologicznej organizmów planktonowych w antropogenicznych systemach wodnych na obszarze Polski / Agnieszka Pociecha, Irena Bielańska-Grajner ; [recenzent wydawniczy Joanna Pijanowska ; Instytut Ochrony Przyrody PAN]. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Kraków : Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, 2015
Other title:
 • Large-scale assessment of planktonic organisms biodiversity in artificial water reservoirs in Poland
Online resources:
Availability: Not available: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN: Checked out (1).

Pages
Contact
Library regulations

Koha is Free Software released under the GNU General Public License.
Copyright © 2023 W. Szafer Institute of Botany PAS. All Rights Reserved.