Refine your search

Your search returned 56 results.

Sort
Results
1. KSIĄŻKA
Czynniki wpływające na występowanie ptaków lęgowych w krajobrazie rolniczym południowej Polski = Factors affecting the occurrence of breeding bird species in the agricultural landscape of southern Poland / Stanisław Tworek. by Series: Studia Naturae ; 58
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Kraków : Instytut Ochrony Przyrody PAN, 2010
Other title:
 • Factors affecting the occurrence of breeding bird species in the agricultural landscape of southern Poland
Online resources:
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: 1896.

2. KSIĄŻKA
Charakterystyka i mapa zbiorowisk roślinnych Pienińskiego Parku Narodowego = Characteristics and map of plant communities of the Pieniny National Park / pod redakcją Róży Kaźmierczakowej ; Polska Akademia Nauk. Instytut Ochrony Przyrody. by Series: Studia Naturae ; 49
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Kraków : Polska Akademia Nauk Instytut Ochrony Przyrody, 2004
Other title:
 • Characteristics and map of plant communities of the Pieniny National Park
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: 1896.

3. KSIĄŻKA
Zakres, tempo i mechanizmy zmian w przyrodzie terenów chronionych w Polsce. Cz. 1 = Changes in protected natural areas of Poland : range, rate and mechanisms. Pt. 1 / pod redakcją Jana Holeksy. by Series: Studia Naturae ; 54, cz. 1
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Kraków : Instytut Ochrony Przyrody PAN, 2007
Other title:
 • Changes in protected natural areas of Poland
Online resources:
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: 1896.

4. KSIĄŻKA
Zmiany populacyjne w zbiorowiskach glonów planktonowych oraz ich strategie życiowe w warunkach ekosystemów wodnych sztucznie zmienionych = Changes in phytoplankton communities and the life strategies of planktonic algae in artificially changed aquatic ecosystem / Elżbieta Wilk-Woźniak. by Series: Studia Naturae ; 55
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Kraków : Instytut Ochrony Przyrody PAN, 2009
Other title:
 • Changes in phytoplankton communities and the life strategies of planktonic algae in artificially changed aquatic ecosystem
Online resources:
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: 1896.

5. KSIĄŻKA
Environmental degradation in the Czarna Wisełka and Biała Wisełka catchments, Western Carpathians = Degradacja środowiska w zlewniach Czarnej Wisełki i Białej Wisełki (Karpaty Zachodnie) / ed. by Stanisław Wróbel ; Polska Akademia Nauk. Instytut Ochrony Przyrody. by Series: Studia Naturae ; 44
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: English Summary language: Polish
Publication details: Kraków : PAN. IOP, 1998
Other title:
 • Degradacja środowiska w zlewniach Czarnej Wisełki i Białej Wisełki (Karpaty Zachodnie)
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: 1896.

6. KSIĄŻKA
Geoochrona Beskidu Sądeckiego i Kotliny Sądeckiej = Geoconservation of the Beskid Sądecki Mountains and the Sącz Basin, Polish Carpathians / opracowanie zbiorowe pod redakcją Zofii Alexandrowicz ; Polska Akademia Nauk. Instytut Ochrony Przyrody. by Series: Studia Naturae ; 42
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Kraków : Instytut Ochrony Przyrody PAN, cop. 1996
Other title:
 • Geoconservation of the Beskid Sądecki Mountains and the Sącz Basin, Polish Carpathians
Online resources:
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: 1896.

7. KSIĄŻKA
Detrytus w potokach wysokogórskich i górskich ze szczególnym uwzględnieniem potoków tatrzańskich = Detritus in high mountain and mountain streams, with special attention to tatra mts streams / Joanna Galas. by Series: Studia Naturae ; 53
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Kraków : Instytut Ochrony Przyrody PAN, 2007
Other title:
 • Detritus in high mountain and mountain streams, with special attention to tatra mts streams
Online resources:
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: 1896.

8. KSIĄŻKA
Zakres, tempo i mechanizmy zmian w przyrodzie terenów chronionych w Polsce. Cz. 2 = Changes in protected natural areas of Poland : range, rate and mechanisms. Pt. 2 / pod redakcją Jana Holeksy. by Series: Studia Naturae ; 54, cz. 2
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Kraków : Instytut Ochrony Przyrody PAN, 2008
Other title:
 • Changes in protected natural areas of Poland : range, rate and mechanisms
Online resources:
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: 1896.

9. KSIĄŻKA
Wpływ zabudowy hydrotechnicznej na roślinność terasy zalewowej rzeki Czarny Dunajec = The influence of the hydroengineering on vegetation of flood terrace of the Czarny Dunajec river / Anna Koczur. by Series: Studia Naturae ; 59
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Kraków : Instytut Ochrony Przyrody PAN, 2012
Other title:
 • Influence of the hydroengineering on vegetation of flood terrace of the Czarny Dunajec river
Online resources:
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: 1896.

10. KSIĄŻKA
Program rezerwatowej ochrony przyrody i krajobrazu polskich Karpat na tle aktualnej sieci obszarów chronionych : opracowanie zbiorowe = Programme of reserve protection of nature and landscape in the Polish Carpathians against a background of the actual net of protected areas / pod kierunkiem Zygmunta Denisiuka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Ochrony Przyrody. by Series: Studia Naturae ; 39
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Kraków : Instytut Ochrony Przyrody PAN, 1993
Other title:
 • Programme of reserve protection of nature and landscape in the Polish Carpathians against a background of the actual net of protected areas
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: 1896.

11. KSIĄŻKA
Strategie pokarmowe ptaków rybożernych w warunkach sztucznych zbiorników wodnych południowej Polski = Foraging strategies of fish-eating birds in conditions of artificial reservoirs in southern Poland / Robert Gwiazda ; Polska Akademia Nauk. Instytut Ochrony Przyrody. by Series: Studia Naturae ; 51
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: Kraków : Instytut Ochrony Przyrody PAN, 2006
Other title:
 • Foraging strategies of fish-eating birds in conditions of artificial reservoirs in southern Poland
Online resources:
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: 1896.

12. KSIĄŻKA
Response of wet meadows of the Calthion alliance to variations of weather and management practices : a thirteen-year study permanent plots = Reakcja wilgotnych łąk ze związku Calthion na zmienność pogody i sposób użytkowania : 13 lat badań na stałych poletkach / Małgorzata Kotańska. by Series: Studia Naturae ; 40
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: English Summary language: Polish
Publication details: Kraków : Instytut Ochrony Przyrody PAN, 1993
Other title:
 • Reakcja wilgotnych łąk ze związku Calthion na zmienność pogody i sposób użytkowania
Online resources:
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: 1896.

13. KSIĄŻKA
Dekompozycja gruboziarnistej materii organicznej a funkcjonowanie ekosystemów małych rzek w warunkach antropopresji = Breakdown of particulate organic matter and functioning of stream ecosystems under anthropogenic stress / Tadeusz Fleituch. by Series: Studia Naturae ; 57
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Kraków : Instytut Ochrony Przyrody PAN, 2010
Other title:
 • Breakdown of particulate organic matter and functioning of stream ecosystems under anthropogenic stress
Online resources:
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: 1896.

14. KSIĄŻKA
Wpływ regulacji koryta Odry na akumulację osadów zanieczyszczonych metalami ciężkimi : zróżnicowanie, zmiany w czasie, zagrożenie środowiskowe = Accumulation of sediment-associated heavy metals within channelized reach of the Odra river : spatial distribution, changes in time, potential environmental hazard / Dariusz Ciszewski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Ochrony Przyrody. by Series: Studia Naturae ; 52
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Kraków : Instytut Ochrony Przyrody PAN, 2006
Other title:
 • Accumulation of sediment-associated heavy metals within channelized reach of the Odra river
Online resources:
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: 1896.

15. KSIĄŻKA
Preferencje siedliskowe i biologia rozrodu niepylaka mnemozyny Parnassius mnemosyne oraz ich znaczenie dla ochrony gatunku = Habitat preferences and breeding biology of the clouded apollo Parnassius mnemosyne - and consequences for the species conservation / Paweł Adamski. by Series: Studia Naturae ; 61
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Kraków : Instytut Ochrony Przyrody PAN, 2013
Other title:
 • Habitat preferences and breeding biology of the clouded apollo Parnassius mnemosyne - and consequences for the species
Online resources:
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: 1896.

16. KSIĄŻKA
Zmiany populacyjne i ekologia rozrodu bociana białego Ciconia ciconia L. w Polsce na tle populacji europejskiej : synteza = Population changes and breeding ecology of the White Stork Ciconia ciconia L. in Poland against a background of the European population : synthesis / Piotr Profus ; [Polska Akademia Nauk. Instytut Ochrony Przyrody]. by Series: Studia Naturae ; 50
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Kraków : Instytut Ochrony Przyrody PAN, 2006
Other title:
 • Population changes and breeding ecology of the White Stork Ciconia ciconia L. in Poland against a background of the European population
Online resources:
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: 1896.

17. KSIĄŻKA
Ekologia i produkcja runa świetlistej dąbrowy i grądu w rezerwatach Kwiatówka i Lipny Dół na Wyżynie Małopolskiej = Ecology and production of Potentillo Albae-Quercetum and Tilio-Carpinetum ground flora in two forest reserves on the Małopolska Upland / Róża Kaźmierczakowa. by Series: Studia Naturae. Seria A, Wydawnictwa Naukowe ; nr 5
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971
Other title:
 • Ecology and production of Potentillo Albae-Quercetum and Tilio-Carpinetum ground flora in two forest reserves on the Małopolska Upland
Online resources:
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: 1896.

18. KSIĄŻKA
Effect of industrial emissions on the selected ecosystem elements = Wpływ emisji przemysłowych na wybrane elementy ekosystemów / [red. z. Róża Kaźmierczakowa] ; Polska Akademia Nauk. Zakład Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych. by Series: Studia Naturae. Seria A, Wydawnictwa Naukowe ; nr 31
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988
Other title:
 • Wpływ emisji przemysłowych na wybrane elementy ekosystemów
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: 1090.

19. KSIĄŻKA
Wypas owiec a zachowanie biocenoz polan reglowych w Tatrach = Sheep grazing and protection of glade biocenoses in the Tatra Mts. / [red. z. Róża Kaźmierczakowa] ; Polska Akademia Nauk. Zakład Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych. by Series: Studia Naturae. Seria A, Wydawnictwa Naukowe ; nr 34
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Polish, English Summary language: English Original language: Polish
Publication details: Kraków : Polska Akademia Nauk. Zaklad Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych, 1990
Other title:
 • Sheep grazing and protection of glade biocenoses in the Tatra Mts
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: 1896.

20. KSIĄŻKA
Leśny rezerwat Lipówka w Puszczy Niepołomickiej = The Lipówka nature reserve in the Niepołomice Forest / [red. Kazimierz Zabierowski] ; Polska Akademia Nauk, Zakład Ochrony Przyrody. by Series: Studia Naturae. Seria A, Wydawnictwa Naukowe ; nr 17
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1978
Other title:
 • Lipówka nature reserve in the Niepołomice Forest
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (2)Call number: 1896, ...

Pages
Contact
Library regulations

Koha is Free Software released under the GNU General Public License.
Copyright © 2023 W. Szafer Institute of Botany PAS. All Rights Reserved.