Refine your search

Your search returned 34 results.

Sort
Results
1. KSIĄŻKA
Geobotanika u progu XXI wieku / Janusz Bogdan Faliński. by Series: Phytocoenosis. Seminarium Geobotanicum ; 5 | Phytocoenosis ; n. s. vol. 9:1997
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Warszawa ; Białowieża : Białowieska Stacja Geobotaniczna Uniwersytetu Warszawskiego, 1997
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: 2954.

2. KSIĄŻKA
Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Bielsku Podlaskim : (stan na lata 1996-1997) / Dan Wołkowycki. by Series: Phytocoenosis ; n. s. vol. 15:2003 | Phytocoenosis. Supplementum Cartographiae Geobotanicae ; 17
Material type: Text Text; Format: print
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Warszawa ; Białowieża : Białowieska Stacja Geobotaniczna Uniwersytetu Warszawskiego, 2003
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: 2728.

3. KSIĄŻKA
Alternative pathways of succession : species turnover patterns in meadows abandoned for 30 years / Krystyna Falińska. by Series: Phytocoenosis ; n. s. vol. 15:2003 | Phytocoenosis. Archivum Geobotanicum ; 9
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: English Summary language: Polish
Publication details: Warszawa ; Białowieża : Białowieska Stacja Geobotaniczna Uniwersytetu Warszawskiego, 2003
Other title:
  • Alternatywne drogi sukcesji : wzorce wymiany gatunków na łąkach porzuconych od 30 lat
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: 2952.

4. KSIĄŻKA
Synanthropization of plant cover in new polish research / ed. by Janusz B. Faliński, Wojciech Adamowski and Bogdan Jackowiak. Series: Phytocoenosis. Supplementum Cartographiae Geobotanicae ; 9 | Phytocoenosis ; n.s. vol. 10:1998
Material type: Text Text; Format: print
Language: English Summary language: Polish
Publication details: Warszawa ; Białowieża : Białowieska Stacja Geobotaniczna UW, 1994
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: 2728.

5. KSIĄŻKA
Atlas rozmieszczenia porostów (Lichenes) w Polsce Północno-Wschodniej / Stanisław Cieśliński. by Series: Phytocoenosis ; n.s. vol. 15:2003 | Phytocoenosis. Supplementum Cartographiae Geobotanicae ; 15
Material type: Text Text; Format: print
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Warszawa ; Białowieża : Białowieska Stacja Geobotaniczna Uniwersytetu Warszawskiego, 2003
Other title:
  • Distribution atlas of lichens (Lichenes) in North-Eastern Poland
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: 2728.

6. KSIĄŻKA
Dynamika roślinności i populacji roślinnych = Vegetation and plant populations dynamics / pod. red. Janusza B. Falińskiego. by Series: Phytocoenosis ; n.s. vol. 3:1991 | Phytocoenosis. Seminarium Geobotanicum ; 1
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Warszawa ; Białowieża : Białowieska Stacja Geobotaniczna UW, 1992
Other title:
  • Vegetation and plant populations dynamics
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: 2954.

7. KSIĄŻKA
Seminaria nadobowiązkowe : wspomnienia o profesorze Januszu Bogdanie Falińskim przez wdzięcznych uczniów spisane / [pod red.] Artur Obidziński & Wojciech Adamowski. by Series: Phytocoenosis ; 2005 N. S. vol. 17 | Phytocoenosis. Seminarium Geobotanicum ; 11
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: Polish, German, Italian Original language: German, Italian
Publication details: Warszawa ; Białowieża : Białowieska Stacja Geobotaniczna Uniwersytetu Warszawskiego, 2005
Other title:
  • Wspomnienia o profesorze Januszu Bogdanie Falińskim przez wdzięcznych uczniów spisane
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: 2954.

8. KSIĄŻKA
Geobotanika polska : stan dzisiejszy i zadania na przyszłość : zapis dyskusji przeprowadzonej na seminariach: Łódź - 7 grudnia 2001 i Warszawa - 16 lutego 2002 / pod red. Janusza Hereźniaka i Janusza Bogdana Falińskiego. by Series: Phytocoenosis ; n.s. vol. 15:2003 | Phytocoenosis. Seminarium Geobotanicum ; 9
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: Warszawa ; Białowieża : Białowieska Stacja Geobotaniczna Uniwersytetu Warszawskiego, 2003
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: 2954.

9. KSIĄŻKA
Atlas fitofenologiczny zbiorowisk i gatunków leśnych Białowieskiego Parku Narodowego / Janusz B. Faliński. by Series: Phytocoenosis ; n.s. vol. 13:2001 | Phytocoenosis. Archivum Geobotanicum ; 8
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Polish, English Summary language: English
Publication details: Warszawa ; Białowieża : Białowieska Stacja Geobotaniczna UW [Uniwersytetu Warszawskiego], 2001
Other title:
  • Phytophenological atlas of the forest communities and species of Białowieża National Park
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: 2952.

10. KSIĄŻKA
Distribution and ecology of Laboulbeniales (Fungi, Ascomycetes) in the Białowieża Forest and its western foreland / Tomasz Majewski. by Series: Phytocoenosis ; n. s. vol. 15:2003 | Phytocoenosis. Supplementum Cartographiae Geobotanicae ; 16
Material type: Text Text; Format: print
Language: English Summary language: Polish
Publication details: Warszawa ; Białowieża : Białowieska Stacja Geobotaniczna Uniwersytetu Warszawskiego, 2003
Other title:
  • Rozmieszczenie i ekologia Laboulbeniales (Fungi, Ascomycetes) w Puszczy Białowieskiej i na jej zachodnim przedpolu
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: 2728.

11. KSIĄŻKA
Life history of Puccinellia distans (L.) Parl. (Poaceae) in the colonisation of anthropogenic habitats / Marlena Lembicz. by Series: Phytocoenosis ; 1998 n. s. vol. 10 | Phytocoenosis. Archivum Geobotanicum ; 7
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: English Summary language: Polish
Publication details: Warszawa ; Białowieża : Białowieska Stacja Geobotaniczna Uniwersytetu Warszawskiego, 1998
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: 2952.

12. KSIĄŻKA
Inwazje w świecie roślin : mechanizmy, zagrożenia, projekt badań / Janusz B. Faliński. by Series: Phytocoenosis ; 2004 N. S. vol. 16 | Phytocoenosis. Seminarium Geobotanicum ; 10
Material type: Text Text; Format: print
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Warszawa ; Białowieża : Białowieska Stacja Geobotaniczna UW, 2004
Other title:
  • Invasions in the plant world
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: 2954.

13. KSIĄŻKA
Przegląd fitosocjologiczny zbiorowisk leśnych Polski : (synteza) / Władysław Matuszkiewicz & Jan Marek Matuszkiewicz. by Series: Phytocoenosis ; n.s. vol. 8:1996 | Phytocoenosis. Seminarium Geobotanicum ; vol. 3
Material type: Text Text; Format: print
Language: Polish Summary language: German
Publication details: Warszawa ; Białowieża : Białowieska Stacja Geobotaniczna UW, 1996
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: 2954.

14. KSIĄŻKA
Gleby Białowieskiego Parku Narodowego : historia badań, środowisko glebotwórcze, geneza i systematyka oraz przestrzenna zmienność gleb (z mapą 1:20 000) = Soils of the Białowieża National Park : the history of research, soil-forming environment, origin, systematics and spatial differentiation of soils (with map in 1:20 000) / Zbigniew Prusinkiewicz i Czesław Michalczuk. by Series: Phytocoenosis ; n.s. vol. 10:1998 | Phytocoenosis. Supplementum Cartographiae Geobotanicae ; 10
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Warszawa ; Białowieża : Białowieska Stacja Geobotaniczna UW [Uniwersytetu Warszawskiego], 1998
Other title:
  • Soils of the Białowieża National Park
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: 2728.

15. KSIĄŻKA
Modele ekspansji roślin synantropijnych i transgenicznych / Bogdan Jackowiak. by Series: Phytocoenosis ; n.s. vol. 11 : 1999 | Phytocoenosis. Seminarium Geobotanicum ; 6
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Warszawa ; Białowieża : Białowieska Stacja Geobotaniczna UW, 1999
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: 2954.

16. KSIĄŻKA
Southwestern Siberian Taiga Project : Pichtovka 1991, 1992, Gornaja Šorija 1991, Kudrjašovskij Bor 1992 / ed. by J. B. Faliński and F. Pedrotti ; report aut. J. B. Faliński [et al.]. by Series: Phytocoenosis ; n. s. vol. 3:1991 | Phytocoenosis. Archivum Geobotanicum ; 2 | Report of geobotanical researches ; 2
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: Warszawa ; Białowieża : Białowieska Stacja Geobotaniczna Uniwersytetu Warszawskiego, [1995], cop. 1991
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: 2952.

17. KSIĄŻKA
Biologia populacji roślin : teraźniejszość i przyszłość / Krystyna Falińska. by Series: Phytocoenosis ; n.s. vol. 13:2001 | Phytocoenosis. Seminarium Geobotanicum ; 8
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: Warszawa ; Białowieża : Białowieska Stacja Geobotaniczna UW [Uniwersytetu Warszawskiego], 2001
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: 2954.

18. KSIĄŻKA
Wyprawy po zielone runo : wspomnienia, listy i dzienniki polskich geobotaników z badań poza granicami kraju / pod red. Janusza Bogdana Falińskiego. by Series: Phytocoenosis ; n.s. vol. 11 : 1999. | Phytocoenosis. Seminarium Geobotanicum ; 7
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Warszawa ; Białowieża : Białowieska Stacja Geobotaniczna UW, 1999
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: 2954.

19. KSIĄŻKA
20. KSIĄŻKA
Białowieski Park Narodowy (1921-1996) w badaniach geobotanicznych / pod red. Janusza Bogdana Falińskiego. by Series: Phytocoenosis ; n.s. vol. 8:1996 | Phytocoenosis. Seminarium Geobotanicum ; 4
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Warszawa ; Białowieża : Białowieska Stacja Geobotaniczna UW, 1996
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: 2954.

Pages
Contact
Library regulations

Koha is Free Software released under the GNU General Public License.
Copyright © 2023 W. Szafer Institute of Botany PAS. All Rights Reserved.