Refine your search

Your search returned 30 results.

Sort
Results
1. KSIĄŻKA
Morfologia i biomasa podziemnych organów roślin w zbiorowiskach łąkowych Ojcowskiego Parku Narodowego = Morphology and biomass of the underground organs of plants in grassland communities of the Ojców National Park / Małgorzata Kotańska ; Polska Akademia Nauk. Zakład Ochrony Przyrody. by Series: Studia Naturae. Seria A, Wydawnictwa Naukowe ; nr 4
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970
Other title:
 • Morphology and biomass of the underground organs of plants in grassland communities of the Ojców National Park
Online resources:
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: 1090.

2. KSIĄŻKA
Wpływ imisji na siedliska borowe i drzewostany sosnowe w Śląsko-Krakowskim Okręgu Przemysłowym = The influence of emissions on forest habitats and pine stands in the Cracow-Silesian Industrial Region / Jan Greszta ; Polska Akademia Nauk. Zakład Ochrony Przyrody. by Series: Studia Naturae. Seria A, Wydawnictwa Naukowe ; nr 10
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Polish Summary language: English, Russian
Publication details: Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975
Other title:
 • Influence of emissions on forest habitats and pine stands in the Cracow-Silesian Industrial Region
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (2)Call number: 1896, ...

3. KSIĄŻKA
Effect of industrial emissions on the selected ecosystem elements = Wpływ emisji przemysłowych na wybrane elementy ekosystemów / [red. z. Róża Kaźmierczakowa] ; Polska Akademia Nauk. Zakład Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych. by Series: Studia Naturae. Seria A, Wydawnictwa Naukowe ; nr 31
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988
Other title:
 • Wpływ emisji przemysłowych na wybrane elementy ekosystemów
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: 1090.

4. KSIĄŻKA
Leśny rezerwat Lipówka w Puszczy Niepołomickiej = The Lipówka nature reserve in the Niepołomice Forest / [red. Kazimierz Zabierowski] ; Polska Akademia Nauk, Zakład Ochrony Przyrody. by Series: Studia Naturae. Seria A, Wydawnictwa Naukowe ; nr 17
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1978
Other title:
 • Lipówka nature reserve in the Niepołomice Forest
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (2)Call number: 1896, ...

5. KSIĄŻKA
Ecological studies of international biological programme in Niepołomice Forest = Studia ekologiczne międzynarodowego programu biologicznego w Puszczy Niepołomickiej. Cz. 1 / [red. Zabierowski Kazimierz] ; Polska Akademia Nauk. Zakład Ochrony Przyrody. by Series: Studia Naturae. Seria A, Wydawnictwa Naukowe ; nr 9
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: English Summary language: Polish
Publication details: Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974
Other title:
 • Studia ekologiczne międzynarodowego programu biologicznego w Puszczy Niepołomickiej
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (2)Call number: 1896, ...

6. KSIĄŻKA
Ekologiczna i florystyczna charakterystyka wybranych pastwisk kwaterowych regionu kłodzkiego = The ecological and floristic character of some selected rotational pastures in the region of Kłodzko / Hubert Gembarzewski. by Series: Studia Naturae. Seria A, Wydawnictwa Naukowe ; nr 15
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978
Other title:
 • Ecological and floristic character of some selected rotational pastures in the region of Kłodzko
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (2)Call number: 1896, ...

7. KSIĄŻKA
Doliny potoków Jaszcze i Jamne w Gorcach : studium przyrody, zagospodarowania i ochrony terenów górskich : praca zbiorowa = Jaszcze and Jamne stream valleys in the Gorce Mts. : a study of their nature, management and protection. Cz. 2 / pod red. Anny Medweckiej-Kornaś ; Zakład Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk. by Series: Studia Naturae. Seria A, Wydawnictwa Naukowe ; nr 3
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: Polish, English Summary language: English Original language: Polish
Publication details: Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Oddział w Krakowie, 1970
Other title:
 • Jaszcze and Jamne stream valleys in the Gorce Mts
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: 1090.

8. KSIĄŻKA
Ekologia i produkcja runa świetlistej dąbrowy i grądu w rezerwatach Kwiatówka i Lipny Dół na Wyżynie Małopolskiej = Ecology and production of Potentillo Albae-Quercetum and Tilio-Carpinetum ground flora in two forest reserves on the Małopolska Upland / Róża Kaźmierczakowa. by Series: Studia Naturae. Seria A, Wydawnictwa Naukowe ; nr 5
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971
Other title:
 • Ecology and production of Potentillo Albae-Quercetum and Tilio-Carpinetum ground flora in two forest reserves on the Małopolska Upland
Online resources:
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: 1896.

9. KSIĄŻKA
Przyroda północnej części Puszczy Niepołomickiej i jej ochrona. Cz. 1 = Nature of the Northern part of Niepołomice Forest and its conservation. P. 1 / [red.: Anna Medwecka-Kornaś] ; Zakład Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk. by Series: Studia Naturae. Seria A, Wydawnictwa Naukowe ; nr 6
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe - Oddział, 1971
Other title:
 • Nature of the Northern part of Niepołomice Forest and its conservation
Online resources:
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: 1896.

10. KSIĄŻKA
Ekologia, zagrożenie i ochrona rzadkich gatunków roślin górskich = Ecology, threat and conservation of rare mountain plant species : prace zbiorowa / pod red. Haliny Piękoś-Mirkowej ; Polska Akademia Nauk. Zakład Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych. by Series: Studia Naturae. Seria A, Wydawnictwa Naukowe ; nr 33
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990
Other title:
 • Ecology, threat and conservation of rare mountain plant species
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (5)Call number: II 15602, ... Items available for reference: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN: Nie do wypożyczenia (1)Call number: CZYTELNIA.

11. KSIĄŻKA
Charakterystyka ekologiczna kserotermicznej i górskiej flory naczyniowej Ojcowskiego Parku Narodowego = Ecological characterization of the xerothermal and montane vascular flora of the Ojców National Park / Stefan Michalik ; Polska Akademia Nauk. Zakład Ochrony Przyrody. by Series: Studia Naturae. Seria A, Wydawnictwa Naukowe ; nr 19
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979
Other title:
 • Ecological characterization of the xerothermal and montane vascular flora of the Ojców National Park
Online resources:
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (2)Call number: 1896, ...

12. KSIĄŻKA
Łąki turzycowe Wielkopolski : (Klasa Phragmitetea) = Sedge meadows of the Wielkopolska region : (Phragmitetea class) / Zygmunt Denisiuk ; Polska Akademia Nauk. Zakład Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych. by Series: Studia Naturae. Seria A, Wydawnictwa Naukowe ; nr 20
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980
Other title:
 • Sedge meadows of the Wielkopolska region : (Phragmitetea class)
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: 1090.

13. KSIĄŻKA
Mezo- i mikroklimat Ojcowskiego Parku Narodowego = Meso- and microclimate of the Ojców National Park / Jan Klein ; Polska Akademia Nauk. Zakład Ochrony Przyrody. by Series: Studia Naturae. Seria A, Wydawnictwa Naukowe ; nr 8
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974
Other title:
 • Meso- and microclimate of the Ojców National Park
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (2)Call number: 1896, ...

14. KSIĄŻKA
Wypas owiec a zachowanie biocenoz polan reglowych w Tatrach = Sheep grazing and protection of glade biocenoses in the Tatra Mts. / [red. z. Róża Kaźmierczakowa] ; Polska Akademia Nauk. Zakład Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych. by Series: Studia Naturae. Seria A, Wydawnictwa Naukowe ; nr 34
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Polish, English Summary language: English Original language: Polish
Publication details: Kraków : Polska Akademia Nauk. Zaklad Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych, 1990
Other title:
 • Sheep grazing and protection of glade biocenoses in the Tatra Mts
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: 1896.

15. KSIĄŻKA
Ekologia i produkcja pierwotna łąki w Ojcowskim Parku Narodowym i murawy kserotermicznej w rezerwacie stepowym Skowronno koło Pińczowa = The ecology and primary production of the fresh meadow in the Ojców National Park and the xerothermic grassland in the Skowronno steppe reserve near Pińczów / Krystyna Jankowska ; Polska Akademia Nauk. Zakład Ochrony Przyrody. by Series: Studia Naturae. Seria A, Wydawnictwa Naukowe ; nr 11
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975
Other title:
 • Ecology and primary production of the fresh meadow in the Ojców National Park and the xerothermic grassland in the Skowronno steppe reserve near Pińczów
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (2)Call number: 1090, ...

16. KSIĄŻKA
Badania fizjograficzne i ekologiczne na obszarze zlewni Poniczanki w Gorcach = Physiographical and ecological research in the drainage area of the Poniczanka stream in the Gorce mts : opracowanie zbiorowe / pod red. Ewy Bandoły-Ciołczyk ; Polska Akademia Nauk. Zakład Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych. by Series: Studia Naturae. Seria A, Wydawnictwa Naukowe ; nr 29
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985
Other title:
 • Physiographical and ecological research in the drainage area of the Poniczanka stream in the Gorce mts
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (2)Call number: 1896, ...

17. KSIĄŻKA
Populacja bociana białego Ciconia Ciconia L. w Polsce = Population of white stork Ciconia Ciconia L. in Poland. Cz. 1, Liczebność i reprodukcja bociana białego, ustalone na podstawie kontroli terenowych i danych ankietowych = Pt 1, Number and reproduction of the white stork according to results of field control and inquiry data / opracowanie zbiorowe pod redakcją Zbigniewa Jakubca ; Polska Akademia Nauk. Zakład Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych. by Series: Studia Naturae. Seria A, Wydawnictwa Naukowe ; nr 28
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985
Other title:
 • Population of white stork Ciconia Ciconia L. in Poland
Online resources:
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: 1896.

18. KSIĄŻKA
Ochrona rezerwatowa w Polsce : stan aktualny i kierunki rozwoju : opracowanie zbiorowe = Reserve protection in Poland : actual state and directions of development / pod red. Zygmunta Denisiuka ; Polska Akademia Nauk. Zakład Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych. by Series: Studia Naturae. Seria A, Wydawnictwa Naukowe ; nr 35
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990
Other title:
 • Reserve protection in Poland
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: 1896.

19. KSIĄŻKA
Studia ekosystemów lasu bukowego i łąki w Ojcowskim Parku Narodowym : praca zbiorowa = Ecosystem Studies in a beech forest and meadow in the Ojców National Park / pod red. Anny Medweckiej-Kornaś ; Zakład Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk. by Series: Studia Naturae. Seria A, Wydawnictwa Naukowe ; nr 1
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: Polish Summary language: English
Publication details: Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Oddział, 1967
Other title:
 • Ecosystem Studies in a beech forest and meadow in the Ojców National Park
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (3)Call number: 1090, ...

20. KSIĄŻKA
The gastropods of the Polish Tatra Mountains = Ślimaki Tatr Polskich / Anna Dyduch-Falniowska ; Polska Akademia Nauk. Zakład Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych. by Series: Studia Naturae. Seria A, Wydawnictwa Naukowe ; nr 38
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: English Summary language: Polish
Publication details: Kraków : ZOPZN PAN, cop. 1991
Other title:
 • Ślimaki Tatr Polskich
Online resources:
Availability: Items available for loan: Biblioteka Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (1)Call number: 1896.

Pages
Contact
Library regulations

Koha is Free Software released under the GNU General Public License.
Copyright © 2023 W. Szafer Institute of Botany PAS. All Rights Reserved.